17 maja Dzień Osób z Niepełnosprawnością w ZUS

W Polsce żyje ok. 7 mln. osób z niepełnosprawnością. Zaledwie co trzecia jest aktywna zawodowo. Dlatego w tym roku Dzień Osób z Niepełnosprawnością organizowany przez ZUS odbywa się pod hasłem „Żyj aktywnie”.

Chcemy zachęcić osoby z niepełnosprawnościami do rozwijania swoich talentów, poszukiwania możliwości rozwoju, zdrowego stylu życia, ale także chcemy zmotywować je do aktywności zawodowej.

II Oddział ZUS w Łodzi zaprasza 17 maja osoby z niepełnosprawnością do siedziby Zakładu przy ul. Kilińskiego 7/11. W tym dniu, pracownicy ZUS czekają na osoby, które będą chciały dowiedzieć się więcej o rencie z tytułu niezdolności do pracy, rencie socjalnej bądź założyć profil na Platformie Usług Elektronicznych PUE ZUS.

Na miejscu, w godz. od 10:00 do 13:00 wystawione zostaną prace podopiecznych uczęszczających na Warsztaty Terapii Zajęciowej, działających przy Zakładzie BONEX w Zduńskiej Woli.

II Oddział ZUS w Łodzi weźmie też udział w przygotowaniu Dnia Osób z Niepełnosprawnością 31 maja, organizowanym w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.

Zapraszamy.

 

 

Monika Kiełczyńska

Regionalny rzecznik prasowy ZUS

woj. łódzkiego