LGD „Dolina rzeki Grabi” z wizytą w Grecji z w ramach projektu ENSURE

Wyjazd do Volos w Grecji odbył się w dniach 18-20 marca 2019 roku. Gospodarzem piątego międzynarodowego spotkania partnerskiego w ramach projektu „Europejska sieć na rzecz spójności gospodarczej i solidarności na obszarach wiejskich” (ENSURE) był Uniwersytet Tesalii.

Wydarzenie, finansowane było przez Unię Europejską w ramach programu „Europa dla obywateli”. Zgromadziło uczestników z 13 krajów UE, takich jak Bułgaria, Czechy, Chorwacja, Grecja, Węgry, Włochy, Łotwa, Czarnogóra, Polska, Rumunia, Serbia, Słowenia i Hiszpania.

To międzynarodowe spotkanie partnerskie poświęcone było rozwojowi obszarów wiejskich i sposobom wpływania na młodych ludzi. Eksperci w dziedzinie rolnictwa, ochrony roślin, rolnictwa ekologicznego i eksperci z sektora szklarniowego podzielili się swoją wiedzą z ponad 200 studentami Uniwersytetu Tesalii, którzy wzięli udział w konferencji naukowej i przedstawili możliwości, jakie oferują fundusze UE dla młodzieży i rozwoju rolnictwa.

Podczas trzydniowego programu partnerzy mieli czas na przedyskutowanie, interakcję, wzajemną współpracę oraz wymianę doświadczeń i opinii na temat rozwoju obszarów wiejskich i polityki UE na szczeblu lokalnym.

My także zaprezentowaliśmy efekty naszych wspólnych działań. Dzięki możliwości udziału w projekcie ENSURE Lokalna Grupa Działania „Dolina rzek Grabi” nawiązała współpracę z Federacją Gmin z Madrytu (FMM) z Hiszpanii. W kwietniu 2019 roku podpisaliśmy umowę o partnerstwie, na rzecz realizacji projektu współpracy – Quest umożliwi innowacyjne zwiedzanie i złożyliśmy wniosek o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja projektów współpracy z lokalną grupą działania” objętego PROW na lata 2014-2020. Obecnie czekamy na ocenę naszego wspólnego projektu przez Urząd Marszałkowski w Łodzi. Kolejny projekt, który został opracowany przez LGD, FMM oraz Narodno Chitalishte „Nikola Vasilev Rakitin 1890” (Młodzieżowy Klub) z Bułgarii dotyczy organizacji cyklu szkoleń i wyjazdów studyjnych związanych z Festiwalami Róż w Polsce (Łask), Bułgarii i Hiszpanii. Planowany termin złożenia wniosku do programu ERASMUS to październik 2019 r.

Ponadto uczestnicy wizyty studyjnej wzięli udział w warsztatach mających na celu opanowanie ostatecznej wersji publikacji ENSURE, rozmawiali o planowaniu przyszłej współpracy i omówili szczegóły ostatniego wydarzenia w ramach projektu w Słowenii.

Mieliśmy również okazję odwiedzić muzeum Brickworks w kompleksie Tsalapatas w Volos, obiekty Szkoły Nauk Rolniczych w Volos, tradycyjną wioskę Makrinitsa na górze Pelion i spróbować lokalnych tradycyjnych potraw. Odbyliśmy także wycieczkę wzdłuż wybrzeża miasta Volos i wizytę studyjną w zakładach szklarniowych firmy „Gardenia Growers Group”, aby zobaczyć z bliska, jak szklarnie i praca grupowa mogą być wykorzystywane jako narzędzie rozwoju obszarów wiejskich.

 

Anna Doliwa

Galeria: 

Spotkanie w Grecjii

Spotkanie w Grecjii
Spotkanie w Grecjii
Spotkanie w Grecjii
Spotkanie w Grecjii