Postępy prac na ul. Przemysłowej

Trwa przebudowa ul. Przemysłowej w Łasku. W ramach inwestycji powstanie m.in. nowa nawierzchnia asfaltowa, chodnik i ścieżka rowerowa. Ponadto wykonane zostaną zjazdy, infrastruktura do odprowadzenia wody burzowej, kanały ściekowe i wodociąg. Prace wykonuje firma WŁODAN, a ich wartość to 3.784. 219,87 zł. Wykonawca zobowiązał się do ukończenia inwestycji wraz z końcem listopada.