Wydziały i pracownicy

Schemat organizacyjny
Urzędu Miejskiego w Łasku

Oficjalnym adresem poczty elektronicznej Burmistrza i Urzędu Miejskiego w Łasku jest um@lask.pl

 

Kierownictwo
Pracownik Stanowisko Telefon Pokój
Gabriel Szkudlarek Burmistrz (43) 676-83- 10 29
Lidia Sosnowska Z-ca Burmistrza (43) 676-83- 10 29
Beata Mielczarek Sekretarz (43) 676-83- 10 29
Anna Głowińska Skarbnik (43) 676-83- 10 29
Wydz. Gospodarki Komunalnej i Zarządu Dróg
Pracownik Stanowisko Telefon Pokój
Krzysztof Nowakowski Naczelnik (43) 676-83- 47 47
Wiesław Kubiak Inspektor (43) 676-83- 47 47
Aleksandra Olejniczak Inspektor (43) 676-83- 53 53
Anna Peredzyńska Inspektor (43) 676-83- 52 52
Paweł Kruszek Inspektor (43) 676-83- 46 46
Marek Proch Inspektor (43) 676-83- 53 53
Grzegorz Markiewicz Podinspektor (43) 676-83- 46 46
Martyna Zborowska Podinspektor (43) 676-83- 52 52
Wydz. Gospodarki Nieruchomościami
Pracownik Stanowisko Telefon Pokój
Beata Rybak-Strugała Naczelnik (43) 676-83- 54 54
Małgorzata Baranowska Inspektor (43) 676-83- 40 40
Monika Matyjasik Inspektor (43) 676-83- 40 40
Magdalena Tracz Inspektor (43) 676-83- 40 40
Aleksandra Chudzia Podinspektor (43) 676-83- 41 41
Angelika Augustyniak-Czyż Podinspektor (43) 676-83- 40 40
Wydz. Urbanistyki i Planowania Przestrzennego
Pracownik Stanowisko Telefon Pokój
Ewa Iwaszkiewicz-Beridze Naczelnik (43) 676-83- 74 74
Marzena Ogińska Inspektor (43) 676-83- 75 75
Grażyna Jastrząbek Inspektor (43) 676-83- 42 42
Agnieszka Adamkiewicz Inspektor (43) 676-83- 75 75
Mariola Taborowska Inspektor (43) 676-83- 43 43
Paulina Peredzyńska Podinspektor (43) 676-83- 42 42
Wydz. Ogólno Organizacyjny
Pracownik Stanowisko Telefon Pokój
Julita Skurpel Naczelnik (43) 676-83- 60 60
Agnieszka Tyluś Inspektor (43) 676-83- 64 64
Mariusz Ziętala Inspektor (43) 676-83- 63 63
Józefa Kłos Inspektor (43) 676-83- 59 59
Zbigniew Pinar Podinspektor (43) 676-83- 63 63
Joanna Sukiennik Podinspektor (43) 676-83- 10 29
Wioletta Adamczyk Podinspektor (43) 676-83- 65 65
Małgorzata Bem Podinspektor (43) 676-83- 19 19
Damian Mikła St. Informatyk (43) 676-83- 44 45
Dominik Stępień Informatyk (43) 676-83- 45 45
Zbigniew Stefaniak Kierowca (43) 676-83- 29 29
Piotr Janicki Konserwator (43) 676-83- 85 85
Jan Bernasiak Pracownik Gospodarczy (43) 676-83- 85 85
Justyna Czarnecka Sprzątaczka (43) 676-83- 86 86
Maria Dąbkiewicz Sprzątaczka (43) 676-83- 86 86
Iwona Gawlik Sprzątaczka (43) 676-83- 86 86
Elżbieta Bernasiak Sprzątaczka (43) 676-83- 86 86
Wydz. Budżetowy
Pracownik Stanowisko Telefon Pokój
Karolina Wincek Naczelnik (43) 676-83- 25 25
Monika Kowalczyk Inspektor (43) 676-83- 23 23
Jolanta Malinowska Inspektor (43) 676-83- 27 27
Beata Stencel Inspektor (43) 676-83- 24 24
Katarzyna Kubiak Inspektor (43) 676-83- 25 25
Mariusz Koper Inspektor (43) 676-83- 26 26
Aneta Sadzińska Inspektor (43) 676-83- 27 27
Barbara Dudaczyk Inspektor (43) 676-83- 24 24
Martyna Błęcka Inspektor (43) 676-83- 25 25
Katarzyna Zawiasa Podinspektor (43) 676-83- 22 22
Kinga Stasiak Podinspektor (43) 676-83- 26 26
Wydz. Finansowy
Pracownik Stanowisko Telefon Pokój
Małgorzata Jochymczak Naczelnik (43) 676-83- 32 32
Magdalena Cybułka-Pogorzelska Inspektor (43) 676-83- 36 36
Monika Kompińska Inspektor (43) 676-83- 35 35
Katarzyna Adam Inspektor (43) 676-83- 33 33
Dorota Podemska Inspektor (43) 676-83- 62 17
Małgorzata Nicińska Inspektor (43) 676-83- 21 21
Agnieszka Chudobińska Inspektor (43) 676-83- 36 36
Anna Wiśniewska Inspektor (43) 676-83- 17 17
Wioletta Lewandowska Inspektor (43) 676-83- 23 23
Renata Fidyk Inspektor (43) 676-83- 35 35
Maria Wierczyńska Inspektor (43) 676-83- 36 36
Monika Stelmaszewska Inspektor (43) 676-83- 34 34
Katarzyna Sałagacka Inspektor (43) 676-83- 21 21
Teresa Biernat Inspektor (43) 676-83- 17 17
Anna Markowska Inspektor (43) 676-83- 21 21
Wydz. Oświaty Kultury Promocji i Spraw Społecznych
Pracownik Stanowisko Telefon Pokój
Jadwiga Kurkowska Naczelnik (43) 676-83- 55 55
Ewa Bednarek - Czujko Z-ca Naczelnika (43) 676-83- 61 61
Jolanta Nowak - Popławska Inspektor (43) 676-83- 57 57
Marcin Nowakowski Inspektor (43) 676-83- 76 76
Izabela Smażek Inspektor (43) 676-83- 57 57
Marzena Koper Inspektor (43) 676-83- 58 58
Michał Janiszewski Inspektor (43) 676-83- 76 76
Anna Wachowska - Łyko Inspektor (43) 676-83- 56 56
Wydz. Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Pracownik Stanowisko Telefon Pokój
Wioletta Rabenda Naczelnik (43) 676-83- 48 48
Małgorzata Gawlikowska Inspektor (43) 676-83- 49 49
Ewa Krysiak-Miksa Inspektor (43) 676-83- 49 49
Mariusz Leszczyński Inspektor (43) 676-83- 50 50
Justyna Świegocka Podinspektor (43) 676-83- 50 50
Wydz. Rozwoju
Pracownik Stanowisko Telefon Pokój
Beata Kowalska Naczelnik (43) 676-83- 70 70
Andrzej Dejnarowicz Z-ca Naczelnika (43) 676-83- 66 66
Anna Dobroszek Inspektor (43) 676-83- 69 69
Ludmiła Oleksiak Inspektor (43) 676-83- 67 67
Sylwia Kaźmierczak Inspektor (43) 676-83- 66 66
Piotr Klimczak Inspektor (43) 676-83- 68 68
Sylwia Dziębowska Inspektor (43) 676-83- 69 69
Małgorzata Dębkowska Inspektor (43) 676-83- 68 68
Grażyna Szuster Inspektor (43) 676-83- 69 69
Urząd Stanu Cywilnego
Pracownik Stanowisko Telefon Pokój
Lilia Ślusarczyk - Grącka Kierownik (43) 676-83- 39 39
Anna Antczak Z-ca Kierownika (43) 676-83- 37 37
Emilia Bukowiec Inspektor (43) 676-83- 38 38
Katarzyna Guzińska Inspektor (43) 676-83- 12 12
Monika Biniek Inspektor (43) 676-83- 12 12
Anna Laszczyk Podinspektor (43) 676-83- 11 11
Stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego
Pracownik Stanowisko Telefon Pokój
Maria Cłapka Audytor wew. (43) 676-83- 59 59
Zespół Bezpieczeństwa Obywateli
Pracownik Stanowisko Telefon Pokój
Danuta Rychlik Inspektor (43) 676-83- 71 71
Mariusz Kubarski Pełn. ds. Ochrony Inf. Niejawnych - Inspektor (43) 676-83- 71 71
Biuro Gospodarki Odpadami
Pracownik Stanowisko Telefon Pokój
Edwarda Szmigielska Inspektor (43) 676-83- 0.6 6
Justyna Begiert Inspektor (43) 676-83- 0.6 6
Justyna Jędrysiak Inspektor (43) 676-83- 0.7 7
Aleksandra Henke Pomoc Admin. (43) 676-83- 0.7 7
Małgorzata Marciniak Prac. I st. (43) 676-83- 0.7 7
Stanowisko ds. Rady Miejskiej
Pracownik Stanowisko Telefon Pokój
Małgorzata Dębska-Ksyta Inspektor (43) 676-83- 19 19
Biuro Obsługi Interesanta
Pracownik Stanowisko Telefon Pokój
Natalia Bulzacka Podinspektor (43) 676-83- 73 ...
Iwona Muszyńska Podinspektor (43) 676-83- 78 ...
Mateusz Knul Podinspektor (43) 676-83- 79 ...
Marcelina Kubicka Pomoc Admin. (43) 676-83- 79 ...
Sylwester Kalinowski Goniec (43) 676-83- 78 ...
Zespół Prawny
Pracownik Stanowisko Telefon Pokój
Paweł Kijański Radca Prawny (43) 676-83- 28 28
Magdalena Woźniak Radca Prawny (43) 676-83- 28 28